Lokalplan nr. 131 har til formål at sikre bevaringsinteresserne

i boligområdet Måløvhøj i Måløv.

Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring som forslag.

Under høringsperioden modtog Ballerup Kommune ni høringssvar.

Baggrund

Lokalplanlægningen er igangsat på baggrund af en henvendelse

fra Grundejerforeningen Måløvhøj, som ønsker en ny lokalplan for området til erstatning af den gældende lokalplan nr. 046.

Den nye lokalplan skal i højere grad sikre en bevaring af områdets særlige kulturhistoriske værdier.

Boligbebyggelsen er opstået som en “arbejdsløshedskoloni” i 1930’erne, hvor der blev oprettet en havelodskoloni med 50 lodder på hver 1.000 m2 til arbejdsløse og fattige familier. På lodderne kunne kolonisterne bygge et hus på 52 m2 af en fast bestemt arkitekttegnet type.

Lokalplanen er blevet til på baggrund af en længere inddragelsesproces med Grundejerforeningen Måløvhøj.