Husk:
Indbetaling af kontingent
på konto
(reg.nr. 1551) 6490190

d. 31.1. – 30.4. – 31.7. – 31.10.

Velkommen (til Måløvhøjs nye beboere)

Bestyrelsen for grundejerforeningen byder jer hermed velkommen. Vi håber, I vil finde jer godt til rette på Måløvhøj, og blive glade for at bo her. Det er ikke et helt normalt parcelhuskvarter, I er kommet til. Det er faktisk et historisk område.

Grundejerforeningen Måløvhøj blev stiftet i 1937.

Grunden til at kontingentet her på Måløvhøj er lidt højere end i andre grundejerforeninger, er, at vi har privat vandværk og private veje; det er der ikke mange andre grundejerforeninger, der har. Det kvartårlige kontingent betales ved bankoverførelse (netbank).
Til hvert hus hører en medlemsbog (en lille mappe) med foreningens vedtægter, regler for afholdelse af generalforsamling, samt vandregulativ.
Ud over vedtægter m.m. er der for grundejerforeningens område en lokalplan, der ligeledes bør være tilstede i huset. Det er en god ide at læse disse ting.
Hvis det ikke findes på ejendommen kan grundejerforeningen skaffe et nyt sæt.
I øvrigt sætter vi pris på, at I deltager i den årlige generalforsamling, der afholdes i første kvartal..

Grundejerforeningen udgiver med passende mellemrum et lille blad ”Højen”, hvor vi fra bestyrelsens side holder medlemmerne orienteret om, hvad der foregår i foreningen.

I har nok bemærket, at vi har grusfortove; dem skal I med passende mellemrum skuffe og rive – det er med til at holde området pænt. På Måløvhøj har vi forskellige sportslige aktiviteter, så som fodbold hver tirsdag i sommerhalvåret på banerne ved Østerhøj og et juleløb på ca. 5 km. i dec.

På vandværket har grundejerforeningen forskellige ting som medlemmerne kan låne, bl,a. div. stiger, stillads, pælespade, kloakrensere m.m.